Publish in this journal
Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Original Article
Clinical impact of nailfold capillaroscopy in daily clinical practice
Impacto clínico de la capilaroscopia periungueal en la práctica clínica diaria
Luis A. Torrens Cida,
Corresponding author
luistorrens.25@gmail.com

Corresponding author.
, Christian Y. Soleto Ka, María Montoro-Álvarezb, Claudia Sáenz Tenorioa, Alicia Silva-Riveiroa, Ana López-Ceróna, Ana M. Anzola Alfaroa, Liz Rocío Caballero Mottaa, Belén Serrano Benaventea, Julia Martínez-Barrioa, Juan G. Ovalles-Bonillaa, Carlos M. González Fernándeza, Indalecio Monteagudo Sáeza, Juan Carlos Nieto-Gonzáleza
a Servicio de Reumatología, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, Spain
b Pfizer, Madrid, Spain
Read
1612
Times
was read the article
539
Total PDF
929
Total HTML
144
Total EPUB
Share statistics
Article information
ISSN: 21735743
Original language: English
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Epub Total
2022 September 85 35 5 125
2022 August 108 63 13 184
2022 July 76 41 11 128
2022 June 84 55 13 152
2022 May 87 60 12 159
2022 April 92 41 28 161
2022 March 104 50 12 166
2022 February 92 64 13 169
2022 January 94 32 10 136
2021 December 43 39 10 92
2021 November 53 53 16 122
2021 October 9 4 1 14
2021 September 0 0 0 0
2021 August 0 0 0 0
2021 July 0 0 0 0
2021 June 0 0 0 0
2021 May 1 2 0 3
2021 April 0 0 0 0
2021 March 1 0 0 1
2021 February 0 0 0 0
2021 January 0 0 0 0
2020 December 0 0 0 0
2020 November 0 0 0 0
2020 October 0 0 0 0
2020 September 0 0 0 0
2020 August 0 0 0 0
2020 July 0 0 0 0
2020 June 0 0 0 0
2020 May 0 0 0 0
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Reumatología Clínica (English Edition)

Subscribe to our newsletter

es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?