Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Original Article
Clinical impact of nailfold capillaroscopy in daily clinical practice
Impacto clínico de la capilaroscopia periungueal en la práctica clínica diaria
Luis A. Torrens Cida,
Corresponding author
luistorrens.25@gmail.com

Corresponding author.
, Christian Y. Soleto Ka, María Montoro-Álvarezb, Claudia Sáenz Tenorioa, Alicia Silva-Riveiroa, Ana López-Ceróna, Ana M. Anzola Alfaroa, Liz Rocío Caballero Mottaa, Belén Serrano Benaventea, Julia Martínez-Barrioa, Juan G. Ovalles-Bonillaa, Carlos M. González Fernándeza, Indalecio Monteagudo Sáeza, Juan Carlos Nieto-Gonzáleza
a Servicio de Reumatología, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, Spain
b Pfizer, Madrid, Spain
Read
3057
Times
was read the article
907
Total PDF
2150
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 21735743
Original language: English
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2023 June 35 16 51
2023 May 114 48 162
2023 April 147 19 166
2023 March 227 50 277
2023 February 135 38 173
2023 January 111 37 148
2022 December 126 49 175
2022 November 155 40 195
2022 October 133 55 188
2022 September 123 51 174
2022 August 108 63 171
2022 July 76 41 117
2022 June 84 55 139
2022 May 87 60 147
2022 April 92 41 133
2022 March 104 50 154
2022 February 92 64 156
2022 January 94 32 126
2021 December 43 39 82
2021 November 53 53 106
2021 October 9 4 13
2021 May 1 2 3
2021 March 1 0 1
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Reumatología Clínica (English Edition)
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?